Jobbvinner Agder

Attraktiv praksiserfaring

Formålet med Jobbvinner Agderprosjektet var å tilrettelegge for gode praksiserfaringer i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner for sykepleierstudenter i første studieår.

Publisering av ny rapport - Jobbvinner Agder. 29. januar kl. 12 - 14 på KS Youtubekanal.

Se avsluttende rapport fra Jobbvinnerprosjektet 29.01.21 nedrest som vedlegg.

Ellen Dahl Gundersen, Institutt for helse- og sykepleievitenskap Universitetet i Agder, forteller om Jobbvinnerprosjektet som blant annet gir økt mulighet for at sykepleierstudenter søker jobb i kommunen etter endt utdanning.

Tiltak i praksismodellen

Hvordan praksis e rorganisert kan i følge forskning påvirke studenters trivsel, gjennomføringsevne i studiet og valg av fremtidig arbeidsplass.

Praksismodellen har bestått av følgende:

1.      Praksis i tospann

-        To studenter fikk oppfølging fra en felles praksisveileder.

-        Studentene fikk ferdig utarbeidet turnus (styrt turnus).

-        Studentene brukte hverandre aktivt som læringspartnere i praksis. De  gikk ikke sammen hele tiden – jobbet også noe hver for seg.

-        Studentene hadde felles oppstartsamtale, men individuelle midt- og sluttvurderinger med praksisveileder og lærer.


2.      Fag- og fordypningstid

-        Ukentlige samlinger (to timer) for studenter på samme praksissted, ledet av koordinerende praksisveileder.

-        Innholdet besto av faglige innlegg / undervisning, faglige refleksjoner og erfaringsdeling fra praksis.

Hør hva Celine og Maren forteller om Jobbvinner


-        Eksempel på temaer; demens, ernæring, forflytningsteknikk, fordypning i selvvalgt tema

-        Koordinerende praksisveileder hadde også fokus på dannelsesprosesser mot utvikling av profesjonsidentitet hos studentene.

3.      Veiledningsgrupper

-        Praksisveiledere, koordinerende praksisveileder og praksislærer møttes for erfaringsdeling og behovsstyrt veiledning.

-        To samlinger på Universitetet i Agder; enfør praksis og et evalueringsmøte etter endt praksisperiode.

-        To samlinger på praksisstedet; en førstudentenes midtvurdering og en før sluttvurdering.

-        Fokus på Informasjonsutveksling, Erfaringsdeling og behovsstyrt Veiledning (VEI-tid)

-        Mens veilederne var på samling, fikk studentene prøvd seg på å ha ansvar i avdelingen, med kontaktperson i bakhånd.

 

4.      Teknologistøtte i praksisoppfølging

-        Våren 2019: Utprøving av det digitaleveiledningsverktøyet MOSO  –utviklet for lærerutdanningen og tilpasset for pilotering isykepleierutdanningen som del av Jobbvinner Agderprosjektet.

-        Våren 2020: Utprøving av kommunikasjons- og samhandlingsplattformen Teams som felles kontaktflate for koordinerende praksisveileder, lærer og studenter på samme praksissted.

Les mer om Jobbvinner.

Vedlegg:
Sluttrapport Jobbvinner Agder 29.01.21
Lurer du på noe?

Har du noe du lurer på, ikke nøl med å kontakte oss direkte.

Takk! Du vil motta svar så fort vi har mulighet
Oops! Something went wrong while submitting the form.