målrettet Rekruttering
i agder

#drømmejobben er et felles omdømme- og rekrutteringsprosjekt for kommunene og fylkeskommunen på Agder. Målet er å få et bedre omdømme, økt interesse og flere søkere til stillinger.


utfordringer og Muligheter

Kommunene på Sørlandet står ovenfor store utfordringer fordi rekrutteringsbehovet i årene fremover blir sterkt økende. For deg som drømmer om en utfordrende og meningsfull jobb er det store muligheter!

Bakgrunn

Bakgrunnen for kommunenes utfordringer er først og fremst en kombinasjon av befolkningsutviklingen og alderssammensetningen blant de som arbeider i sektoren. Økt rekrutteringsbehov merkes  for enkelte kommuner og faggrupper allerede, men i årene som kommer vil  flere kommuner for alvor merke at det blir mer krevende å rekruttere ansatte til viktige funksjoner. På litt sikt vil det være behov for over 3000 nye tilsettinger hvert år dersom forutsetningen er at tjenestetilbudet til innbyggerne skal ligge på dagens nivå. Spesielt utfordrende vil det bli innenfor helse/omsorg, men det vil noen steder også bli krevende i barnehagene og på skolene, samt andre faggrupper.

Omdømmeutfordringer

For kommunene som arbeidsgivere er høyere rekruttering en ekstra stor utfordring fordi kommunesektoren har omdømmeutfordringer i unge målgrupper. Mange mangler også kunnskap om de attraktive jobbmulighetene som finnes i kommunene. Dette gapet skal reduseres gjennom ulike delprosjekter i #drømmejobben.
#drømmejobben er et felles omdømme og rekrutteringsprosjekt for kommunene og fylkeskommunen på Agder, organiseres og driftes av KS Agder.

les mer om hvordan og hvorfor prosjektet #drømmejobben ble til og hva det består av

Filmarkiv - drømmejobber i kommunen
Gunnbjørg - lærling helsefag
Ann Kristin - grafisk formgiver
Stina - ekspedisjonsmedarbeider
Petter - pedagogisk leder
Charlotte - lærer
Ahmed - ingeniør
Sykepleier Kristine Pedersen - intervju
Ungdom snakker om jobbsøking
Trond Ivar Undsgaard - intervju
Sarah Halleland - intervju
Trond Unsgaard “Eksperiment”
Tone Camilla Pripp “9 kjappe”
Sarah Halleland “9 kjappe”
Hva er #drømmejobben - Intervju
Drømmejobben Animasjon 1
Drømmejobben Animasjon 2
Drømmejobben Animasjon 3
Bildebank

Her finner du fotografier som kan brukes i redaksjonell omtale og markedsføring av #drømmejobben.

Bla gjennom bildene og høyreklikk på et bilde for å laste det ned.

Rekrutterings-strategi

Rekrutteringsstrategien har som formål å være et veiledningsdokument for den enkelte kommune, og tar utgangspunkt i kommunenes tjenester og innbyggernes behov. Nå og i framtiden. Ettersom mange kommuner allerede har iverksatt enkelte tiltak er strategien lagt opp slik at den kan brukes i sin helhet eller delvis etter behov.

Verktøykasse I #DRØMMEJOBBEN

Samtidig som det arbeides systematisk med prosjekter som skal informere og inspirere flere til å vurdere jobber i kommunene vil det være viktig at kommunene selv har fokus på interne tiltak som kontinuerlig bidrar til godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og betingelser som er attraktive for arbeidstakerne.
Her gir vi noen smakbiter på noen tema vi mener er viktige for kommunene på Agder i forhold til omdømmebygging og rekruttering.

Les flere saker
Statistikk og analyse

Er du interessert i statistikken og analysene som er bakteppet for dine muligheter og kommunenes utfordringer? Her kan du bla i en kortversjon med utgangspunkt i befolkningsprognoser fra SSB og personaldata fra kommunene selv.

Trenger du mer spesifikk informasjon om din kommune/ ditt området i Agder ? - ta kontakt med KS Agder.

FNs bærekraftsmål og #drømmejobben

Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.
Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.

God helse

"Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder"​
Arbeid gir helse. Kommunene trenger mer arbeidskraft i årene som kommer. Derfor vil #drømmejobben bidra til økt inkludering i arbeidslivet, for de som faller utenfor av ulike grunner. Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft i helsesektoren bidrar til økt kvalitet i tjenestene.

God utdanning

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle"​
Kvalifisert arbeidskraft gir god kvalitet i opplæringen. For å sikre god utdanning og skape nysgjerrighet for videre læring, vil #drømmejobben være en pådriver for å utdanne gode veiledere i samarbeid med UiA. #drømmejobben ønsker å legge til rette for gode praksisperioder i kommunene og god oppstart for nyutdannede, slik at kommunen er det foretrukne valget for nyutdannede.​

Likestilling mellom kjønnene

"Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling"​
Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. I #drømmejobben er vi blant annet opptatt av å utvikle heltidskultur, slik at også kvinner skal få mulighet til å arbeide i hele stillinger. Det jobbes også med å få en større andel menn i helse- og oppvekstsektoren. Ved å få flere fra underrepresenterte kjønn og innvandrere som rollemodeller i ulike yrker kan vi øke mangfoldet hos de ansatte og trolig kvaliteten i tjenestene. ​Gjennom forskningssamarbeid i #drømmejobben vet vi at mange unge gutter ønsker seg en jobb som gir mulighet for å forsørge en familie, da blir deltidsstillinger i helsesektoren lite attraktivt.​
Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.
Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

"Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle"​
#drømmejobben har som mål å bidra til å skape arbeidsplasser av god kvalitet som gir gode tjenester i kommunene. #drømmejobben synliggjør at det er attraktivt å jobbe i offentlig sektor. Det er profesjonelle arbeidsgivere og de ansatte har gode lønns- og arbeidsvilkår.​
Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.

Mindre ulikhet

"Redusere ulikhet i og mellom land"​
Arbeid skaper inntekt og inkludering. Ved å beholde, videreutvikle og rekruttere kvalifiserte arbeidstakere, vil kommunene på Agder kunne fortsette å gi gode tjenester til innbyggerne.​​Kommunene trenger flere arbeidstakere for å kunne levere samme tjenester i fremtiden. Da må de som nå står utenfor arbeidslivet inkluderes og tilegne seg relevant kompetanse. #Drømmejobben har ulike prosjekter med dette som mål, og bidrar til å redusere ulikhet. #Drømmejobben er opptatt av å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status. ​

Bærekraftige byer og samfunn

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling"​
For at #drømmejobben skal oppnå sine mål på vegne av kommunene på Agder, er godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, samt utdannings- og forskningsinstitusjoner sentralt. En klar rekrutteringsstrategi og blant annet historiefortelling, vil være gode bidrag til å nå målene.​
Klikk ikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.
Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.
Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.
Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.
Klikk ikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.
Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.
Klikk ikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.

Samarbeid for å nå målene

"Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling"​
For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker.
WHO WE ARE

Donec eget bibendum purus. Mauris sit amet nunc ornare, vulputate nulla a, imperdiet tellus. Cras id sodales est. Duis at libero fringilla, congue felis in, porttitor sapien. Nam accumsan varius est, imperdiet volutpat tellus. Nullam ac mauris id sem semper facilisis vel eu libero. Mauris porta dignissim imperdiet.

Vivamus sed dignissim mi, vel iaculis risus. Phasellus at aliquet justo. Phasellus vestibulum tincidunt ante, sit amet fringilla eros convallis ac. Aenean sit amet massa ut dui semper ornare at eu eros.

Nedlastinger og ressurser

Ønsker du tilgang på materiell til bruk på messer, foredrag eller andre arrangementer kan du kontakte oss. Vi tilbyr blant annet rollups,  kulepenner med logo #drømmejobben, Det er også laget en egen ressursperm for arbeid med strategisk historiefortelling som kan bestilles hos KS Agder. Alt til fri benyttelse for våre ambassadører og samarbeidspartnere.

Rollups 1 - Bli en lagspiller
Rollups 2 - Bygg et godt samfunn
Rollups 3 - Jobb for livet
Rollups 4 - Jobber med mening
Rollups 5 - Jobber med utfordring
Rollups 6 - Jobbvinner vi søker de beste
Rollups 7 - Teknologi og mennesker
Kommer - Last ned presentasjonsmal (Powerpoint)Kommer - Last ned presentasjonsmal (keynote)
Bestill ressurser

Bruk dette skjemaet for å bestille rollups, plakater og trykksaker til fri benyttelse for våre ambassadører og samarbeidspartnere.

Takk! Du vil motta svar så fort vi har mulighet
Oops! Something went wrong while submitting the form.