Rekrutering i fokus

I tiårene fremover vil andelen eldre i befolkningen øke kraftig. Reformen Leve hele livet skal blant annet bidra til at eldre kan ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Den kommunale omsorgstjenesten spiller en viktig rolle med hensyn til å dekke eldres tjenestebehov, enten gjennom institusjons- eller hjemmetjenester. Kommunen må arbeide for å tilrettelegge for at eldre kan klare seg selv, samtidig vil dette henge sammen med helsen til de eldre. Det betyr at innen velferd vil det mest sannsynlig mangle ansatte i fremtiden hvis vi ikke klarer å utdanne og beholde ansatte. Derfor arbeider Lindesnes kommune på flere måter for å utvikle rekrutteringsprosessene og være en attraktiv arbeidsgiver.

- Vi arbeider kontinuerlig med å ha fokus på viktigheten av å ha et godt arbeidsmiljø. Det er satt i gang et arbeid for å øke nærværet i hele organisasjonen i samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten, ledere og NAV. BHT er også en del av samarbeidet. Det er viktig at ansatte tilbys heltidsstillinger og får arbeidsoppgaver de mestrer og kan utvikle. Kommunen har mange spennende muligheter og det prøver vi å holde fokus på, sier Lena V. Wilhelmsen, som er organisasjons- og personalsjef i Lindesnes kommune.

God prosess

Når folk søker jobb hos Lindesnes kommune skal de se at det er en god, profesjonell arbeidsgiver. Det er en helhetlig kommune som også jobbe med at det skal være et bra sted å bo. Profilering av kommunen i sosiale medier er også en del av det.

- Vi må være fremoverlent når det gjelder den digitale utviklingen, og vi har særskilt fokus på heltid, likestilling, inkludering og mangfold, og det er viktig for å gi alle like muligheter i arbeidslivet, sier Lena V. Wilhelmsen.

Kommunen jobber også aktivt med praksisordninger og desentral utdanning. Allikevel er det gode profesjonelle rekrutteringsprosesser som blir viktig for å få rekruttert nok ansatte.

- Prosjekt Drømmejobben bistår kommunen vår på en positiv måte i rekrutteringsarbeidet. Omdømmearbeidet får kommunen til å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver, samt fokus på å få tak i de unge under utdannelse. Det er veldig bra, og det treffer ungdommen på en annen måte, sier Lena V. Wilhelmsen.

Vedlegg:
Lurer du på noe?

Har du noe du lurer på, ikke nøl med å kontakte oss direkte.

Takk! Du vil motta svar så fort vi har mulighet
Oops! Something went wrong while submitting the form.