Status Kommune 2023

Kommune-Norge leverer!

Innbyggerne er fornøyde med å bo og leve i kommunen sin. Det offentlige tilbyr kvalitet, følger lover og regler og viser respekt. Det overordnede inntrykket av kvaliteten på tjenestene er delvis godt. De som bruker tjenestene er mer fornøyde enn dem som ikke benytter seg av dem. Demografien i landet vårt er i endring. Befolkningen øker først og fremst i de største kommunene og faller i mange av de mindre.

Andelen eldre er høyest i de små kommunene. Det blir mer krevende å finne nok hender til å pleie flere eldre og syke. Dette skjer fordi aldersgrupper med behov for omsorgstjenester øker mye kraftigere enn befolkningen i arbeidsdyktig alder. I tillegg øker kostnadene til yngre brukere. Mer enn noen gang er det derfor viktig med tidlig og samordnet innsats.

Arbeidslivet vil i årene som kommer i enda større grad enn i dag preges av knapphet på kompetent arbeidskraft. Samtidig er det veldig gledelig at stadig flere unge fullfører videregående skole og at en økende andel får en læreplass, særlig i kommunal sektor.

Vedlegg:
Les hele rapporten her (PDF)
Lurer du på noe?

Har du noe du lurer på, ikke nøl med å kontakte oss direkte.

Takk! Du vil motta svar så fort vi har mulighet
Oops! Something went wrong while submitting the form.