Rapport om Rekruttering av flyktninger

Forskningsrapport

9. oktober 2020 ble en forskningsrapport fremlagt av Nina Jentoft (NORCE), Øyvind Hellang (NORCE) og Arnhild Leer-Helgesen (UiA). Forskningsrapportens tema er rekruttering av flyktninger i oppvekst- og omsorgssektorene i kommunene, og er utarbeidet på oppdrag fra KS Agder og prosjektet #drømmejobben.

Arbeides det for lite med likestilling, inkludering og mangfold i Agder-kommunene som arbeidsgiver?

Se fremleggelsen av rapporten og funn fra 9.10.20. Innledning av Odd Joar Svensson KS Agder, videre legges raporten frem ved Arnhild Leer-Helgesen førsteamuesis ved Unviersitetet i Agder, Nina Jentoft seniorforsker ved NORCE og Øyvind Hallang seniorforsker ved NORCE. I slutten av videoen ( ca ved 53 min.) er det personalsjef i Kvinesdal kommune Rune Grimsby som reflekterer rundt funn i forskningen.

Hovedfunn

·        Det må jobbes bedre med likestilling, inkludering og mangfold på Agder, hvis en ønsker å rekruttere flere med flyktningbakgrunn til kommunene.

Arbeidsgiver – hva er hindrene?

·        Antakelser, for eksempel om manglende norskkunnskaper og formell kompetanse

·        Uklarhet om språkkrav for stillinger

·        Vurdering av personlig egnethet for stillinger

·        Manglende samsvar mellom LIM- planer på overordnet nivå og praksis i ansettelser

 Arbeidssøker – hva skal til?

·        Formell kompetanse og gode norskkunnskaper kreves ofte

·        Gjennom praksisplass kan man oppnå formell kompetanse og bedre norskkunnskaper

·        De fleste ansettes via vikariater og praksis –dette er viktige rekrutteringsarenaer

 Hvordan få en bedre match?

·        Bedre kontakt og informasjon mellom flyktninger og arbeidsgivere

·        Være bevisst på at mange ansettes via «bakdøra» fra praksis eller vikariat og bruke dette systematisk

Les rapporten

Se NRK innslag ifb. med forskningsrapporten

Prosjektet er finansiert med midler fra Sørlandet kompetansefond, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebank Sør.

Vedlegg:
Forskningsrapport - rekruttering av flyktningerInnledning og oppsummering av forskning, UiA og NORCE 09.11.20 (Powerpoint)
Lurer du på noe?

Har du noe du lurer på, ikke nøl med å kontakte oss direkte.

Takk! Du vil motta svar så fort vi har mulighet
Oops! Something went wrong while submitting the form.