Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som jobber systematisk og strategisk med å skape en likestilt arbeidsplass.

Likestilt arbeidsliv inngår i Agder fylkeskommunes langsiktige satsing på likestilling, og er forankret i Regionplan Agder 2030 og Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015- 2027 (LIM-planen).

Sertifiseringsordningen har syv innsatsområder:

Forankring

Likestillings- og mangfoldsarbeidet er en integrert del av virksomhetens måte å tenke og jobbe på i alle nivåer i virksomheten.

Inkluderende arbeidsmiljø

Et inkluderende arbeidsmiljø skapes ved å forebygge og forhindre utenforskap, trakassering og seksuell trakassering.

Rekruttering

Det legges til rette for mangfold og likestilling ved rekruttering og gjennom karriereløpet.

Tilrettelegging

Virksomheten har rom for arbeidstakere som varig eller midlertidig krever tilrettelegging av arbeidet.

Heltid

Virksomheten skal tilstrebe en heltidskultur i virksomheten.

Livsfase

Virksomheten legger til rette for likestilt foreldreskap og lager fleksible løsninger også ved andre omsorgsforpliktelser.

Likelønn

Det er et uttalt mål om lik lønn for arbeid av lik verdi.

les mer om likestilt arbeidsliv

Vedlegg:
Last ned plakatLast ned bilde
Lurer du på noe?

Har du noe du lurer på, ikke nøl med å kontakte oss direkte.

Takk! Du vil motta svar så fort vi har mulighet
Oops! Something went wrong while submitting the form.